Polityka Prywatności

rodo

Polityka prywatności Serwisu
Smart Skills

Definicje:

Administrator – FUNDACJA ROZWOJU MŁODEGO POKOLENIA z siedzibą w Krakowie (ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, pod numerem KRS: 0000774449, Numer NIP: 734 356 88 09, Numer REGON: 382727921

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników. Danymi osobowymi pozostają w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Danymi pozostają także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://programsmartskills.pl
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub jego funkcjonalności.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu lub jego funkcjonalności mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Logowania do Serwisu – Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Komunikacji i obsługi Serwisu oraz jego aktualizacji – Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Celach analitycznych, statystycznych oraz technicznych związanych z aktywnością Użytkowników w Serwisie i zapewnieniem jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania w tych celach pozostaje prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Celach marketingowych polegających na przedstawianiu Użytkownikom ofert handlowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik będzie otrzymywał takie informacje jedynie wówczas, gdy wyrazi uprzednią zgodę na ich przesłanie określonym kanałem komunikacji (na wskazany adres e-mail lub drogą telefoniczną). Zgody mogą być wycofane przez Użytkownika w dowolnym momencie.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych Użytkowników pozostaje związany z celami, dla których są przetwarzane. W przypadku przetwarzania danych w celach wskazanych w punkcie 2 i 3 powyżej dane będą przechowywane do czasu wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu, usunięcia konta lub zakończenia działalności Serwisu.
W przypadku danych przetwarzanych do celów określonych w pkt 1 i 4 będą one przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 • email,
 • nazwa użytkownika,
 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa roli Użytkownika (dopuszczalne: nauczyciel/koordynator),
 • numer telefonu.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy jedynie Użytkowników będących nauczycielami lub koordynatorami w Serwisie. W Serwisie nie są przetwarzane dane osobowe uczniów. Dane osobowe uczniów zostały zanonimizowane przez zastosowanie systemu indywidualnych tokenów.

Uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych

W związku z przetwarzaniem ich danych Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • Żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Użytkownika;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych;
 • Ograniczenia przetwarzania;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Niezależnie od powyższych uprawnień Użytkownik może także w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie od Administratora na wskazany adres e-mail informacji handlowych o jego produktach lub usługach lub zgody na kontakt telefoniczny na wskazany przez Użytkownika numer telefonu w celu przedstawienia mu informacji handlowych.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw może on się skontaktować się z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych:  FUNDACJA ROZWOJU MŁODEGO POKOLENIA z siedzibą w Krakowie (ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków).

Użytkownicy mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Dane Użytkowników mogą zostać ujawnione dostawcom usług, zapewniającym obsługę informatyczną Serwisu  lub podmiotom, za pośrednictwem których Administrator realizuje działania o charakterze marketingowym a także podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania lub w inny sposób zalegalizował przetwarzanie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych Użytkowników

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

Pliki cookies i inne podobne technologie

 • W czasie korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie) Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Pliki „cookies” mogą stanowić dane osobowe w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość Użytkownika, udostępnionymi Administratorowi w ramach korzystania z Serwisu.
 • Pliki „cookies” wykorzystywane w Serwisie obejmują:
  • Pliki ,,sesyjne” „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej
  • Pliki ,,stałe” Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą
 • Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 • Większość przeglądarek pozwala na kontrolowanie kiedy pliki cookie mają być generowane i używane. Dostępne są też opcje usuwania zarówno tych plików, jak i danych przeglądania. Przeglądarka Użytkownika może mieć ustawienia pozwalające na zarządzanie plikami cookie z poszczególnych witryn. Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie plików „cookie” w ustawieniach przeglądarki. W każdej przeglądarce ustawienia plików „cookie” ustawia się osobno. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika. Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może jednak ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
  • w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność;
  • w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści;
  • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane;
  • w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka (pliki „cookie”).
 • Przy korzystaniu z Serwisu część danych o Użytkowniku może być także automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta Administrator.
 • Dodatkowo mogą być  wykorzystywane wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na serwisach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, Snapchat, Pinterest, mapy Google Maps, OpenStreet Maps, YouTube, LinkedIn.
 • Administrator nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@mlodepokolenie.pl lub korespondencyjnie na adres: FUNDACJA ROZWOJU MŁODEGO POKOLENIA z siedzibą w Krakowie (ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków).

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian będą wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na poniższej podstronie.

Polityka aktualna na dzień 21.09.2023