Strona Główna

PROGRAM PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ

dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej
Program uczy, jak korzystać
z ważnych dla młodzieży umiejętności społecznych
w relacjach z rówieśnikami
i dorosłymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń na: 577 700 914 lub napisz: kontakt@programsmartskills.pl

TO WAŻNE,

aby młodzi ludzie umieli prawidłowo budować relacje
i rozwiązywać trudne dla nich sytuacje. Jeśli nie potrafimy radzić sobie z relacjami z innymi, możemy reagować agresją, wycofaniem, brakiem umiejętności budowania sieci wsparcia, co prowadzi do poważnych problemów w zdrowiu psychicznym.

PROGRAM SMART SKILLS UCZY:

MÓWIENIA SŁÓW PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM
ODKRYWANIA SWOICH MOCNYCH STRON
ODMAWIANIA NA NIEKTÓRE PROPOZYCJE
KOMUNIKOWANIE WŁASNYCH POTRZEB
OPOWIADANIA O SOBIE
STAWIANIA GRANIC

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Nowoczesne i praktyczne materiały

01

Piętnaście kilkunastominutowych filmów

Angażujące i interesujące filmy Video dostosowane do prezentacji w formie zdalnej lub w klasie.

02

Praktyczny podręcznik
i scenariusze lekcji

Opracowane przez dr Przemysława Zdybka – specjalistę w dziedzinie psychologii

03

Zaawansowany system informatyczny

Przydatne narzędzia ewaluacyjne, interaktywne ankiety dla uczniów
i nauczycieli

Program jest realizowany przez

Fundację Rozwoju Młodego Pokolenia we współpracy z ekspertami do spraw pedagogiki, profilaktyki
i resocjalizacji. Przy pomocy nowoczesnych metod docierania do młodych ludzi i multimedialnych środków wyrazu Fundacja konsekwentnie realizuje swoją misję jaką jest pomoc polskiej młodzieży tak, aby w przyszłości, tworzyła nowoczesne społeczeństwo – pełne pasji, radości życia i wolne od uzależnień.

POZNAJ NAS

Autor projektu
dr Przemysław Zdybek

Wszystkie materiały programu “Smart Skills” powstały we współpracy
z ekspertami z zakresu psychologii
i profilaktyki.

Autorem programu jest dr Przemysław Zdybek, adiunkt
w Katedrze Psychologii Ogólnej
i Pracy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Jest autorem ponad 30 artykułów naukowych
i książek. Jako naukowiec zajmuje się negatywnymi zjawiskami społecznymi takimi jak uzależnienia, agresja, lęk, konsekwencje COVID – 19. Ponadto jest psychologiem praktykiem, psychoterapeutą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień.

FINANSOWANIE I WSPARCIE

Współfinansowanie projektu

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny