O programie

Program „Smart Skills”

stanowi ochronę dzieci i młodzieży przed rozpowszechnionym dziś w tej grupie wiekowej kryzysem zdrowia psychicznego. Wierzymy, że można ich przed nim ochronić poprzez działania uczące bycia w relacjach,
właściwego komunikowania się z otoczeniem i innych kompetencji miękkich.

Program Smart Skills jest niezwykle pomocny w pracy wychowawcy klasy. Jego celem jest ćwiczenie umiejętności osobistych i społecznych takich jak rozumienie własnych uczuć, komunikowanie ich czy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. W programie zawarte są treści pomagające młodzieży lepiej poznać siebie, swoje mocne i słabe strony oraz odnaleźć życiowe pasje. Dodatkowym atutem programu jest to, że swoim działaniem obejmuje także rodziców, którzy niejednokrotnie potrzebują wsparcia
w obszarze komunikacji z nastolatkami

Realizatorem programu jest nauczyciel – wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny, który przeprowadzi 15 lekcji dla uczniów w oparciu o materiały audiowizualne.

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny

Program Smart Skills opracowaliśmy z myślą o młodych, by wyposażyć ich w kompetencje społeczne, takie jak:

OPOWIADANIE O SOBIE
ODKRYWANIE SWOICH MOCNYCH STRON
KOMUNIKOWANIE WŁASNYCH POTRZEB
EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE
ODMAWIANIE NA NIEKTÓRE PROPOZYCJE
STAWIANIE GRANIC
MÓWIENIE SŁÓW PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

NOWOCZESNE POMOCE DYDAKTYCZNE

Angażujące lekcje

„Smart Skills” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.

piętnaście kilkunastominutowych interaktywnych filmów

W filmach występują młodzi aktorzy – rówieśnicy uczestników programu

platforma e-learningowa

Za jej pomocą nauczyciele w prosty sposób realizują program w placówce

nowoczesne oprogramowanie

Pozwala – między innymi na anonimowe wypełnianie przez uczniów ankiet diagnostycznych

podręcznik do programu

Opracowany przez eksperta w dziedzinie profilaktyki – dr. Wiesława Poleszaka

interaktywne anonimowe ankiety

Dają uczniom możliwość szczerej refleksji na temat poruszany w trakcie zajęć – decyzja o ich wypełnieniu jest dobrowolna

ZObacz zwiastun smart skills

Zajrzyj do środka

Tematy poszczególnych zajęć

Poznanie własnych uczuć
Wyrażanie i przyjmowanie uczuć
Przygotowywanie się
Wyrażanie sympatii i przyjaźni
Proszenie o pomoc
Komunikowanie się z innymi
Komunikowanie się z innymi
Radzenie sobie z wykluczeniem
Rozmawianie o tym, co trudne
Poszukiwanie pasji
Jak mówić o sobie innym?
Odmawianie
Jak przepraszać innych?
Moje mocne i słabe strony
Wspieranie innych